Confysio Kids

De kinderfysiotherapeut.. samen bewegen naar de top!

Werkwijze

U hoeft geen verwijzing te hebben om een afspraak te maken bij de kinderfysiotherapeut! Natuurlijk bent u ook van harte welkom als u wel een verwijzing heeft gekregen.

Tijdens een eerste afspraak zal gestart worden met een anamnese, dit is een vraaggesprek waarbij de klachten, mogelijke oorzaak, de hulpvraag, enzovoort besproken worden.

Na de anamnese volgt het onderzoek en observatie.

In overleg met het kind en ouders/verzorgers zal vanuit de eerder gekregen onderzoeksresultaten een behandelplan opgesteld worden. Wanneer het kind en de ouders/verzorgers het eens zijn met het behandelplan zal de behandeling starten.

Dit geldt zowel voor de kinderfysiotherapie als de sensorische informatieverwerkingstherapie.

Tijdens de behandeling zal er met toestemming van kind en ouders/verzorgers waar nodig samengewerkt worden met bijvoorbeeld leerkracht, huisarts, betrokken specialist, logopedist, ergotherapeut, sportcoach. Hiervoor wordt gekozen om zo de beste zorg te kunnen bieden voor het kind, zodat het kind tips en oefeningen in het dagelijks leven kan integreren. 

 


 

 

 

 


 

 

 


E-mailen
Bellen
Map
Info